จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบัน ปี 53 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/08/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบัน

ประจำปีงบประมาณ 2553

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวงเงินทั้งสิ้น 6,450,000.- บาท (หกล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

 

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 4 กันยายน 2552

 

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 กันยายน 2552

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 700.- บาท ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ อาคารที่จอดรถ ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2552 และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.gprocurement.go.th หรือ http://www.nida.ac.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 023758692 ในวันและเวลาราชการ

 

 

download ประกาศ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 30/08/2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >