สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/09/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด

 

 

กำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 9 กันยายน 2552

 

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 16 กันยายน 2552

 

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21 กันยายน 2552

 

สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ อาคารที่จอดรถ ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2375 8692 ในวันและเวลาราชการ

 

download ประกาศ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 03/09/2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >