ผลการตรวจสอบราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ประกันชีวิต) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/09/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการตรวจสอบราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

สอบราคาจ้างให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

สำหรับบุคลากรของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2552

 

download ประกาศ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 22/09/2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >