สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
24/03/2010

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน 

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 9.00-16.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ อาคารที่จอดรถ ชั้น 2

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 9 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >