ผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักบรรณสารการพัฒน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
24/03/2010

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก

(ของสำนักบรรณสารการพัฒนา) 

 

ผลปรากฎว่า บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด เสนอ ราคาต่ำสุด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,800,000.- บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วัน ยืนราคา 120 วัน และรับประกันความชำรุดบกพร่อง Software 2 ปี และ Hardware 3 ปี

 

download ประกาศ 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >