ผลการตรวจสอบ รายการซื้อทีวี LCD และเครื่องเล่น DVD ฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/04/2010

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

รายการสอบราคาซื้อทีวี LCD และเครื่องเล่น DVD พร้อมติดตั้ง

สำหรับห้องโสตวิดีทัศน์ (ครั้งที่ 2)

ผู้ผ่านการตรวจสอบ

   1. บริษัท สกลเทคนิค จำกัด

   2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย

   3. บริษัท เท็น อินทิเกรดเต็ท ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

 

จะดำเนินการเปิดเอกสาร ส่วนที่ 2 (ซองราคา) ในวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >