สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างหอประชุมฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/04/2010

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  28  เมษายน 2553
ลงทะเบียนระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30  ณ  อาคาร 6  ชั้นล่าง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
กำหนดยื่นซองสองราคาในวันที่  12  พฤษภาคม 2553  ตั้งแต่เวลา  9.00 น. – 16.00 น.
ณ  กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ  อาคารที่จอดรถ ชั้น  2  
 
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  17  พฤษภาคม  2553   เวลา   10.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 14  อาคารสยามบรมราชกุมารี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ  อาคารที่
จอดรถ ชั้น 2  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่าง วันที่    21  เมษายน  2553   ถึงวันที่   27
เมษายน  2553  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://www.gprocurement.go.th  และ http://www.nida.ac.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-3758692  ในวันและเวลาราชการ
 

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >