ประกาศเลื่อนวันเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
10/11/2011

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง เลื่อนวันเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

download ประกาศ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >