ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบันไดเลื่อนฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/11/2011

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบันไดเลื่อน อาคารสยามบรมราชกุมารี
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสถาบันมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบันไดเลื่อน อาคารสยามบรมราชกุมารี ภายในวงเงินทั้งสิ้น 12,990,134.70 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >