TOR โครงการ E-university 2555 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
22/03/2012

ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)

โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อประสิทธิภาพของ E-university ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

download

1. ร่างขอบเขตงาน : TOR

2. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพของ E-university (สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 22/03/2012 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >