ร่าง ครั้งที่ 2 TOR โครงการพัฒนาเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลกฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/05/2012

โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก ปีงบประมาณ 2555
ของสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ

download

1. ร่าง TOR ครั้งที่ 2

2. สรุปผลการประชาพิจารณ์

3. ร่างประกาศการประกวดราคา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 03/05/2012 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >