ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 20 เครื่อ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/12/2012

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA

ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 20 เครื่อง พร้อมติดตั้ง

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >