โครงการจัดหาครุภัณฑ์อาคารนวมินทราธิราช (ครุภัณฑ์สำนักงาน) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/12/2012

โครงการจัดหาครุภัณฑ์อาคารนวมินทราธิราช (ครุภัณฑ์สำนักงาน)

การจัดซื้อชุดอุปกรณ์ปรับแสงและกันความร้อนภายนอกอาคาร

พร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์

download

1. ร่าง ขอบเขตงาน (TOR)

2. ประกาศสถาบัน

3. BOQ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >