ร่าง TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องเรียน อาคารนวมินทราธิร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/01/2013

ร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ 2
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราช
(โต๊ะประชุม, โต๊ะบรรยาย, เก้าอี้บรรยาย และโต๊ะเรียน พร้อมเก้าอี้) พร้อมติดตั้ง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------

download

1. รายการ โต๊ะ-เก้าอี้ประจำห้องเรียนชั้น3-4 อาคารนวมินทร์

2. ร่าง TOR โครงการฯ

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รายการครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ประจำห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ ตึกนวมินทราธิราช

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 26/01/2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >