ร่าง TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (โสตทัศนูปกรณ์) การศึกษาประจำห้องเรียนอา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/01/2013

ร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ 2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องเรียนอาคารนวมินทราธิราช
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2

---------------------- 

 

download

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน นวมินทราธิราช 1
2. ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการฯ  

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 26/01/2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >