ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
20/04/2013

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) พร้อมติดตั้ง

สำหรับห้องประชุมและห้องเรียน

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >