สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
01/07/2008
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารวิทยบริการ
ราคากลางของงานสอบราคาจ้างปรับปรุง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,349.04 บาท
ยื่นซองสอบราคา วันที่ 22 กรกฎาคม 2551 เวลา 9.00-16.00 น.
เปิดซองสอบราคา วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น.

download

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารวิทยบริการ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 04/07/2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >