ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
12/03/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พรีเทค (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามเทนนิส