ประกาศผลผู้ชนะจ้างพัฒนาชุดทักษะ Soft Skills เป็นแบบเรียน E-Learning
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/04/2018

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะจ้างพัฒนาชุดทักษะ Soft Skills เป็นแบบเรียน E-Learning จำนวน 5 ทักษะ 9 ชุดวิชา

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มัลติมีเดีย เอเชีย จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะจ้างพัฒนาชุดทักษะ Soft Skills เป็นแบบเรียน E-Learning