ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 27 เครื่อง
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/03/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 27 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหธุรกิจ  จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 27 เครื่อง