ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมพิเศษ โครงการ “กิจกรรมเสริมส
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
27/05/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมพิเศษ โครงการ “กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านตลาดการเงินสำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเงิน”

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอนี่เวย์ส ทราเวล จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดจัดกิจกรรมพิเศษ โครงการ “กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านตลาดการเงินสำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเงิน”