เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562(เพิ่มเติม) โครงการซื้อชุดครุภัณ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/07/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562(เพิ่มเติม) โครงการซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (รายการซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom))