ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Market Intelligence Enterprise
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/08/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Market Intelligence Enterprise

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ S&P Global Market Intelligence

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Market Intelligence Enterprise

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 30/08/2019 )