ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/06/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา