ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Turnitin 1 ฐาน
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/07/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Turnitin 1 ฐาน

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Turnitin 1 ฐาน