ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Eikon with Datastream 1 ฐาน
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/07/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Eikon with Datastream 1 ฐาน

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รีฟินิทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Eikon with Datastream 1 ฐาน