ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร ประจำปี 2564
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
28/09/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร ประจำปี 2564

ด้วยวิธีประกาศเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร ประจำปี 2564