ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดศึกษาดูงานหลักสูตร “โครงการพัฒนาประสิ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/11/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดศึกษาดูงานหลักสูตร “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์” ณ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

            ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท ไอแอมวาเคชั่น ดอท คอม จำกัด

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดศึกษาดูงานหลักสูตร “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์” ณ จังหวัดเชียงใหม่