เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ชุดจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้อ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/11/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 
(ชุดจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุม จีระ บุญมาก จำนวน 1 ชุด)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ชุดจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุม จีระ บุญมาก จำนวน 1 ชุด)