ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมพร้อมตามพระราชบัญญัติค้มครอง
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
28/12/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 


เรื่อง  ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมพร้อมตามพระราชบัญญัติค้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สุเมธ จำกั

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมพร้อมตามพระราชบัญญัติค้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562