ยกเลิกประกาศการจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราช
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
07/05/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกาศการจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” รุ่นที่ 2

ด้วยวิธีเฉพาะคัดเลือก

 

 

 

          เนื่องจาก สถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

 

download เอกสาร

 

ยกเลิกประกาศ การจ้างจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” รุ่นที่ 2