เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชั้
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
20/05/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
(ซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี)