ผลการคัดเลือกจ้างออกแบบอาคาร 20 ชั้นฯ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
01/04/2009

 

 

คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ออกแบบงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 

โดย บริษัท แอเรีย จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบอาคารหลักสูง 20 ชั้น พร้อมอาคารจอดรถ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

download ประกาศ