เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ปรับปรุงระบบบริหารจั
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/09/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม
(ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัย(
RMS))

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัย(RMS))