ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เพื่อเพิ่
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/11/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2565