ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(Aleph)
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/11/2021

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(Aleph) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ลิบเน็ทส์ จำกัด 

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(Aleph) ประจำปีงบประมาณ 2565