เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับระ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/01/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
(ซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติงานหยิบและแพ็คสินค้า)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติงานหยิบและแพ็คสินค้า)