ราคากลางซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับงานหยิบและแ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/01/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ราคากลางซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับงานหยิบและแพ็คสินค้า 1 โครงสร้าง

 

  

 

download เอกสาร

 

ราคากลางซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับงานหยิบและแพ็คสินค้า 1 โครงสร้าง