ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย จำนวน 9 เครื่
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
02/05/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย จำนวน 9 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอ ทาซ โซลูชั่น จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย จำนวน 9 เครื่อง