ราคากลางจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมืองฯ ครั้งที่ 2
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/09/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ราคากลางจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น ชุมชนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2

 

  

 

download เอกสาร

 

ราคากลางจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น ชุมชนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ