ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดกา
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/09/2022

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยวิธีประกาศเฉพาะเจาะจง

 

 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566