ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจฯ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/06/2009

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ห้อง 812 ห้องวิจัยและพัฒนาทางธุรกิจ (811)

อาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนระบบ Teleconference

 

 

ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,527,809.45 บาท

 

กำหนดดูสถานที่และรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  15  กรกฎาคม  2552

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่  27 กรกฎาคม  2552

กำหนดเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิคในวันที่  30 กรกฎาคม 2552

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ  1,000.-  บาท   
ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ
  กองคลังและพัสดุอาคารที่จอดรถ ชั้น 2  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ระหว่างวันที่ 1  กรกฎาคม  2552 
ถึงวันที่  14  กรกฎาคม  2552  ตั้งแต่เวลา  9.00  น. ถึงเวลา  16.00  น.  
หรือ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http:/
/www.gprocurement.go.th  หรือ  http://www.nida.ac.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-3758692
ในวันและเวลาราชการ

download ประกาศ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 21/06/2009 )