ผลสอบราคาจ้างแปลงไมโครฟิล์มฯ ครั้งที่ 2
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/04/2010

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการสอบราคาจัดจ้างโครงการแปลงไมโครฟิล์ม

ให้อยู่ในรูปของ Digital จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2

 

ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ดีเอ็มเอส เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 866,700.- บาท

download ประกาศ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 29/04/2010 )