ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/03/2013

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ

(Water Cooled Centrifugal Chiller) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง

 

download ประกาศ